top of page

Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie ode mnie drogą mailową Newslettera, Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe będę przechowywać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

About the Company

Apply Now
bottom of page