top of page

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

Jeśli bierzesz udział w organizowanym przeze mnie konkursie na mojej Stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być odrębnie określone w zasadach takiego konkursu. Jeśli nic innego nie wynika z tych odrębnych zasad, Twoje dane osobowe, przekazane bezpośrednio przez Ciebie, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania go o nagrodzie, przekazania nagrody – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na mnie w związku z organizacją konkursu i przekazaniem nagrody zwycięzcy, jeśli charakter danego konkursu i przyznanej nagrody tego wymaga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi;

c) w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Jeśli przyznanie nagrody będzie wiązało się z realizacją obowiązków podatkowych, podanie przez Ciebie danych osobowych będzie obowiązkowe.

About the Company

Apply Now
bottom of page