top of page

Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

W przypadku, gdy zawrzemy umowę o świadczenie przez mnie usług na Twoją rzecz, gdy założysz konto na mojej stronie internetowej, zamieścisz swój komentarz na Stronie internetowej, dokonasz zakupu w moim sklepie internetowym lub zapiszesz się na organizowane przeze mnie szkolenie lub podobne wydarzenie, otrzymuję dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) realizacji usług świadczonych przeze mnie drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem Strony internetowej, w tym: umożliwienia korzystania z konta online, identyfikacji osoby rejestrującej konto online/logującej się na koncie online, zamieszczania komentarzy pod wpisami na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);

c) bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

a) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e) w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym Newslettera, lub kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych przez telefon, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku konta online dane przetwarzane na tym koncie będą przechowywane do czasu usunięcia konta (za wyjątkiem danych transakcyjnych, które mam obowiązek przechowywać zgodnie z terminami ustawowymi).

W przypadku dodania treści (wpisu, komentarza) na Stronie internetowej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania publikacji danego wpisu lub komentarzy pod wpisem, a po jego usunięciu nie będą przeze mnie przechowywane.

About the Company

Apply Now
bottom of page