top of page

Odbiorcy danych osobowych

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez mnie innym podmiotom, tj.:

a) moim podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, szkoleniowe, księgowe, marketingowe, informatyczne (w większości przypadków są to podmioty przetwarzające, z którymi zawarłam umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);

b) bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w sklepie internetowym;

c) kurierom, poczcie;

d) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

e) w przypadku publikowania przez Ciebie treści na mojej Stronie internetowej lub na profilu w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub moje profile w mediach społecznościowych.

About the Company

Apply Now
bottom of page